Diplomatas dr. Stasys Antanas Bačkis

Graži draugystė keletą metų Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką siejo su diplomatu egzilu, ėjusiu Lietuvos diplomatijos šefo pareigas, teisės daktaru Stasiu Antanu Bačkiu. Atsiliepta į gimtojo krašto prašymus buvo ne bet kaip, o savo gyvenimo byla, kurią nedideliais siuntinėliais perdavė į mūsų rankas. Dokumentai, rankraščiai, atsiminimai, studijos, straipsniai, disertacija, informacijos apie diplomatinę tarnybą, laiškai, fotografijos, viskas – nuo gimtųjų Pantakonių iki Paryžiaus, Vašingtono, grįžimo į Tėvynę laiko – rado saugų prieglobstį bibliotekos Rankraštyne.
Parodoje rasite Lietuvos diplomatijos didžiūno dr. Stasio Antano Bačkio gyvenimo ir veiklos atspindžius, išskirtinai svarbius mūsų diplomatijos istorijos egziliniam laikotarpiui, užfiksuotus jo dovanotose fotografijose, diplomato 90-mečio minėjimo Vilniuje 1996 m. fotografijas.

VISOS PARODOS PRADĖTI