Pasvalio kraštas senosiose fotografijose

Fotografijos yra svarbi krašto kultūrinės atminties saugykla. Jos sugrąžina senų laikų vaizdus ir leidžia suvokti anuometinį gyvenimą. PASVALIOJE surasime nemažai senųjų fotografijų, iš jų sukurtos kelios parodos temos: „Senasis Pasvalys“, „Joniškėlio vaizdai“, „Vaškų kraštas“ ir „Nuo Saločių iki Pumpėnų“. Fotografijų šaltinis: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos fondai ir asmeninis Stasio Velykio archyvas.

VISOS PARODOS PRADĖTI