Bernardo Brazdžionio sugrįžimas

1989-ieji. Gegužė. Jau nuo ankstyvo pavasario nerimstame. Žinia iš anapus Atlanto: sugrįžta poetas Bernardas Brazdžionis. Slapta sovietmečio svajonė. Slaptas slaptai gautos poezijos skaitymas naktimis. Dabar – išsipildymo metas. Darbai veja darbus. Nuolatinės talkos poeto gimtuosiuose Stebeikėliuose, sodybvietėje. Tvarkome ir lauko keliuką, vedantį į buvusius gimtuosius namus. Skaitome poeto eilėraščius. Kad sutiktume ne tuščia dvasia. Ir štai ilgai lauktoji diena – gegužės 27-oji.
Liudija Vido Dulkės fotografijos.

VISOS PARODOS PRADĖTI