Kunigas, teologas, poetas, Biblijos vertėjas Česlovas Kavaliauskas

Kraštietis kunigas, teologas, poetas, mokslininkas, Biblijos vertėjas Česlovas Kavaliauskas. 1923-07-20 – 1997-02-20.
Kunigo Česlovo Kavaliausko viso gyvenimo auka – meilės ir kančios auka, paaukota tarnystei – Dievui, tėvynei, artimui.

Universalus mąstytojas, palikęs mums moderniąją – netiesinę – teologiją, patvirtintą ir patikrintą savo paties gyvenimu.

Tobulai, su didžiausia meile vertęs Šventąjį Raštą, bet jokių oficialių įvertinimo titulų nesulaukęs.

Skelbęs gyvąją filosofiją, bet niekada neperžengęs universitetų, seminarijų filosofijos katedrų slenksčio.

Kūręs nuostabias eiles, bet neįsileistas į didžiosios poezijos pasaulį.

Talentingas Ignoto Antiochiečio, anglų klasikų vertėjas, bet į pripažintųjų vertėjų bendruomenę nepriimtas.

Giliai supratęs moderniųjų fizikos, matematikos mokslų tiesas, bet nesiveržęs į mokslininkų viešpatavimo sferas.

Galėjęs gyventi turtingą gyvenimą, bet pasirinkęs laisvo žmogaus egzistenciją – likęs abejingas medžiaginei gerovei.

Turėjęs teisę kopti bažnytinės hierarhcijos laiptais, bet buvęs paprastu kunigu, mėtomu iš parapijos į parapiją.

Norilsko lageryje patyręs didžiausią kančią, niekada tos kančios neadoravęs ir nedejavęs.

Privalėjęs keliauti po visą pasaulį savo mokslą skleisdamas, bet pasirinkęs Sibiro, Kolymos sniegynus ir Lietuvos ežerynus.

Galėjęs išvysti savo raštus, bet guodęsis rankraščiais ir ilgose diskusijose gimusiomis idėjomis.

Neturėjęs lygių pagal sisteminės pasaulio sampratos ir jos sąsajų su tikėjimo reikšmingumu gylį, pasirinkęs kukliausią gyvenimą tarp šio pasaulio varguolių.

Sugebėjęs savo visą išmintį perduoti didžiulėms akademinėms auditorijoms, bičiuliavosi su intelektualais ir paprastuoliais, kuriuos užkabino tikras kalbėjimas – koks būna tik nuo kryžiaus, o ir tie, kurių nesutiko, bet kurie vėliau protu ir širdim prisilietė prie jo raštų, tapo pagauti.

Kunigui atminti skirta paroda „Kunigas, teologas, poetas, Biblijos vertėjas Česlovas Kavaliauskas“.

Fotografijas dovanojo jo sesuo Kotryna Buračienė, sūnėnas akad. Antanas Buračas, dailininkas Vaidotas Žukas. Jos liudija visą netiesinį gyvenimą.

VISOS PARODOS PRADĖTI