Rašytojas Jonas Mikelinskas: gyvenimo vaizdai Pasvalio krašte

Parodos pradžios nuotraukoje - Pasvaly, prie ištvinusios Lėvens upės susimąstęs rašytojas Jonas Mikelinskas. Kas žino, kokias dūmas dūmoja tame istoriniame peizaže. Laikmetis juk sudėtingas. Bet tai lyg ir pamatinis žmogaus gyvenimo vaizdas.
Paroda kviečia pakeliauti po mūsų kraštiečio gyvenimą: per vaikystės, jaunystės metus, ilgiau sustoti gimtuosiuose Ratkūnuose, kartu su rašytoju pabuvoti prie jo mylimos klėtelės.
Nuotraukos - Jono Mikelinsko dovana, atskleidžianti ne vien jo gyvenimo epizodus, bet ir mūsų krašto unikalią praeitį.

VISOS PARODOS PRADĖTI