Poeto Eugenijaus Matuzevičiaus gyvenimo ir kūrybos kelias

Šia unikalių fotografijų paroda PASVALIA atveria lankytojams poeto Eugenijaus Matuzevičiaus gyvenimo ir kūrybos kelią. Margų margiausią. Sutiksime poetą ir gimtajame Krinčine, ir Biržuose,prie dar neatstatytos pilies, ir Pasvalyje, ir tolimuos kraštuos. Ir įvairiausiuose susitikimuose. Pajusime net plevenančią kūrybos dvasią. Išvysime jį susikaupusį savuos namuos prie darbo stalo ir valiūkiškai besišypsantį iš portretinių nuotraukų.

Poeto E. Matuzevičiaus biografija
Lietuvių poetas, vertėjas Eugenijus Matuzevičius gimė 1917 m. gruodžio 24 d. Uriupine (Volgogrado sr., Rusija). Mirė 1994 m. birželio 20 d. Krinčine (palaidotas Vilniuje).
1939–43 m. Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete studijavo lituanistiką. 1944–46 m. mokytojavo Panevėžio gimnazijoje, 1946–53 m. dirbo Valstybinėje politinės ir grožinės literatūros leidykloje, 1954–59 m. Lietuvos rašytojų sąjungos poezijos konsultantas. 1961–72 m. dirbo laikraščio „Literatūra ir menas“ redakcijoje.
Eilėraščius pradėjo spausdinti 1933 m. vaikų ir jaunimo periodikoje. Pirmuosiuose eilėraščių rinkiniuose „Pavasario taku“ (1941), „Audros paukščiai“ (1944) apdainuojamas jaunystės džiaugsmas arba perteikiama likimo, nelaimės, mirties nuojauta. Pokario eilėraščių rinkiniuose „Darbymečio vėliavos“ (1950), „Draugystės daina“ (1953) gausu deklaratyvių eilėraščių, šlovinančių sovietinį gyvenimą. Vėlesniuose poezijos rinkiniuose „Negeski, švyturio ugnele“ (1960), „Mėnesienos krantas“ (1965), „Vasarvidžio tolumos“ (1968), „Paukščių Takas“ (1970) ir kituose bandoma grįžti į pradžios laiką, tėviškę, ieškoma tikslesnių detalių savitam tėviškės paveikslui.
Parašė tekstų lietuvių kompozitorių dainoms. Su A. Kalinausku sukūrė libretą V. Laurušo operai „Paklydę paukščiai“ (pastatyta 1967). Išvertė M. Lermontovo („Bėglys“ 1951), A. Puškino („Grafas Nulinas“ 1953, „Kaukazo belaisvis“ 1955), P. Nerudos („Miškų kirtėjas tepabunda!“ 1953) poemų, V. Lugovskojaus (rinktinė „Poezija“ 1963), J. Rainio (rinktinės „Aukso žirgas“ 1964, „Ave sol!“ 1971) ir kt.
E. Matuzevičiaus eilėraščių rinkinių išleista baltarusių, latvių, rusų, ukrainiečių kalbomis. Su A. Valioniu sudarė knygą „Meninio vertimo problemos“ (1980). „Poezijos pavasario“ laureatas (1971). 1994 m. Krinčine įsteigtas E. ir L. Matuzevičių memorialinis muziejus (Pasvalio krašto muziejaus filialas).

Malonių pažinties akimirkų!

Eugenijus Matuzevičius. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/eugenijus-matuzevicius/ [žiūrėta 2020 11 12].
Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos fondų.

VISOS PARODOS PRADĖTI