Sovietinių metų fotografijos asmeniniuose Pasvalio krašto žmonių archyvuose

Pavartykime asmeninius PASVALIAI patikėtus žmonių archyvus. Juose dar visai netolima praeitis – sovietmetis. Bet jau istorija. Netyrinėta. Fotografijose užfiksuotų liudijimų apsčiai.
Pažvelkime kaip anuomet gyvenome. Laikmetis sunkus: vargai, darbai, sovietinė kolchozinė ir ideologinė prievarta slėgė žmonių gyvenimus. Bet galime pasakyti: buvome jauni, gražūs, stiprūs, dirbome sunkiai, vargome, bet ir mylėjome, kėlėme vestuves, krikštynas, linksminomės, auginome vaikus, svajojome apie geresnę ateitį...

Fotografijos iš Emilijos Petrauskaitės-Mikalajūnienės, Onos Banelytės-Indrišiūnienės, Bronislavos Paliulytės-Kubilienės, Emilijos Mikalajūnaitės-Anilionienės, Genovaitės Garkalnytės-Čepienės, Pranciškos Gradinskaitės-Zajarskienės, Bronislavo Aiduko asmeninių archyvų.

VISOS PARODOS PRADĖTI