Petras Vileišis: inžinierius, visuomenės veikėjas

Virtualioje parodoje „Petras Vileišis: inžinierius, visuomenės veikėjas“ pristatomos inžinieriaus, visuomenės veikėjo, prozininko, vertėjo Petro Vileišio išleistos ir išverstos knygos. Fotografijose užfiksuoti vietovių vaizdai (Sankt Peterburgas (Rusija), Vilnius, Kaunas) atspindi P. Vileišio gyventą istorinį laikotarpį.
Parodos pradžiai buvo pasirinkta fotografija, įamžinusi pasvaliečių pagarbą – impozantiška 6 metrų aukščio statula, vaizduojanti Petrą Vileišį. Šis paminklas pastatytas prie Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos.
P. Vileišis – lietuvių literatūros garbės daktaras (1923), Technikos mokslų garbės daktaras (1926).
Gimė Pasvalio rajono Medinių kaime. Nuo 1861 m. mokėsi Panevėžyje. 1870 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją, įstojo į Peterburgo universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą. 1874 m. jį baigė, įgydamas matematikos mokslų kandidato laipsnį. 1880 m. baigė Sankt Peterburgo kelių inžinierių institutą. 1883 m. išsiųstas į Belgiją. Ten įkūrė statybos firmą, statė geležinius tiltus. 1890 m. grįžo į Vilnių. Čia įsteigė spaustuvę, lietuviškų knygų knygyną. Prieš I pasaulinį karą išvyko į Kaukazą, vadovavo tiltų statybai. 1921 m. grįžo į Lietuvą, apsistojo Kaune.
1922–1923 m. P. Vileišis užėmė Lietuvos susisiekimo ministro pareigas. 1921–1926 m. ėjo inžinierių tarybos pirmininko pareigas.
Daug nuveikė siekdamas lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo, pirmojo lietuviško dienraščio „Vilniaus žinios“ leidėjas. Parašė, išvertė daugiau nei 40 mokslo populiarinimo knygelių, aritmetikos, fizikos, geometrijos, istorijos vadovėlių.
Bendradarbiavo „Aušroje“, „Dienos naujienose“ ir kt.
Pasirašinėjo įvairiais slapyvardžiais: Dr. Mikols, Giedrys, L. N., Neris, P. Nėris, P. N. ir kt.
Mirė 1926 m. rugpjūčio 12 d. Palangoje. Palaidotas Vilniuje Rasų kapinėse.


Parodoje panaudoti objektai iš Pasvalio krašto e. bibliotekos www.pasvalia.lt ir Europos kultūros paveldo e. bibliotekos www.europeana.eu.

VISOS PARODOS PRADĖTI