Fotografijose atsiveriantis poeto Eugenijaus Matuzevičiaus (1917 12 24 – 1994 06 20) gyvenimo ir kūrybos kelias

Biografija. Poetas gimė 1917 m. gruodžio 24 d. Rusijoje – Uriupine, kur tėvai slėpėsi nuo Pirmojo pasaulinio karo pavojų. Šeimai sugrįžus į gimtąją žemę, baigė Krinčino pradinę mokyklą, vėliau Biržų gimnaziją. 1939–1943 m. Vytauto Didžiojo universitete Kaune, vėliau Vilniaus universitete studijavo lietuvių literatūrą ir meno istoriją. 1944–1946 m. dirbo mokytoju Joniškyje, Šiauliuose, Panevėžio gimnazijoje. Nuo 1946 m. iki 1953 m. – Valstybinėje politinės ir grožinės literatūros leidykloje. Paskui 5 metus buvo Lietuvos rašytojų sąjungos poezijos konsultantas. 1961–1972 m. – savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcijos darbuotojas. Vėlesni metai – rašytojo profesionalo kelias. Pirmoji knyga (eilėraščių rinkinys „Pavasario taku“) pasirodė 1941 m.. Eugenijus Matuzevičius – festivalio „Poezijos pavasaris“ laureatas (1971 m.), už poezijos rinkinį 1977 m. „Žalios metų salos“ apdovanotas valstybine premija. Išleido 15 poezijos rinkinių, 1987 m. – „Raštų“ dvitomį. Išvertė 16 knygų bei A. Mickevičiaus, J. Slovackio, J. Kupalos ir kitų poetų eilėraščių. Mirė 1994 metų birželio 20 dieną Krinčine. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse. 2017 metais minėtas poeto gimimo šimtmetis. Pasvalio krašto muziejus ir Sėlių kultūros ir socialinės paramos bendrijos išleistas lankstinukas „Eugenijui Matuzevičiui – 100 (1917–2017).

Apie parodą. Ši unikalių fotografijų paroda, skirta kraštiečio Eugenijaus Matuzevičiaus, 25 metų mirties metinėms, atveria el. bibliotekos „Pasvalia“ lankytojams margą poeto gyvenimo ir kūrybos kelią.
Fotografijose sutiksime poetą ir gimtajame Krinčine, ir Biržuose, prie dar neatstatytos pilies, ir Pasvalyje, ir tolimuos kraštuos. Įvairiausiuose susitikimuose. Pajusime net plevenančią kūrybos dvasią. Išvysime jį susikaupusį savuos namuos prie darbo stalo ir valiūkiškai besišypsantį iš portretinių nuotraukų. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos fondų.
Malonių pažinties akimirkų!

VISOS PARODOS PRADĖTI