Rašytojas Albinas Vaitkus (Marius Katiliškis). Nuo Pasvalio bibliotekos vedėjo (1941–1944) iki darbo Lemonto (JAV) gamyklose. Paroda, skirta 105-osioms rašytojo gimimo metinėms

Šie metai yra Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Pasaulio lietuvių metais. Rašytojas Marius Katiliškis buvo Pasaulio lietuvis. Jis turėjo Pasaulio lietuvio vardą. Šiemet Mariui Katiliškiui būtų sukakę 105 metai.
Emigracija, pasitraukimas, savos žemės netekimas buvo išgyventas ir paties Mariaus Katiliškio. Jis buvo priverstas išvykti į jo paties išsakytą negrįžti. Ir tai atsispindi daugelyje jo kūrinių. Citata iš rašytojo knygos „Išėjusiems negrįžti“ novelės „Pavasaris sugrįš“: „<...> gražios ir mielos mūsų krašto upės, surinkusios drėgmę gausybės upelių ir upokšnių, pasuka šiaurėn ir tampa didelėmis ir vandeningomis kito krašto upėmis. Keista – galvoju – kad nėra vietos savo žemėje net upei išsitiesti. Kad visa, kas geresnio, turi išplaukti svetur, priimti kitus vardus, kitaip skambančias dainas ir nuskęsti svetimoje jūroje. Ir mes taip. Kartą pajudėję, turėjome slinkti vis tolyn ir tolyn. Ir kaip upės tos, išnykti nežinioje.“
Priverstinė emigracija buvo neišvengiama ano meto kultūros, meno, švietimo žmonėms ir ji yra neišvengiama ir šiandien. Dėl įvairių politinių, ekonominių, socialinių aplinkybių Lietuva išsivaikšto.

Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos fondų.
Malonių pažinties akimirkų!

VISOS PARODOS PRADĖTI