Pasvalio krašto moksleiviai senosiose fotografijose

Išeivijos fotomenininko Algimanto Kezio mintys apie fotografijos meną: „Tik foto aparatas pajėgia užfiksuoti tokius nepasikartojančius gyvenimo momentus, kurių dailininko akis ir ranka nebespėja pagauti. Tik foto aparatas — ta trečioji akis — tegali įžvelgti tokius beribius pasaulius, kurių jokia normali žmogaus akis nepastebi. Fotografas, išsirinkdamas visus tuos momentus iš regimos aplinkos, savo selektyvine nuojauta juos fiksuodamas, išryškindamas, žvelgdamas į juos iš neįprasto taško netikėtose ir nelauktose aplinkybėse, gali juos pateikti žiūrovui tokioje šviesoje, kokia nėra įmanoma kitoje dailės srityje.“

Apie parodą „Pasvalio krašto moksleiviai senosiose fotografijose“
Prieš Jūsų akis daugybė Pasvalio krašto moksleivių veidų. Jie visi žiūri į Jus iš senų fotografijų. Moksleivių gyvenimo akimirkos užfiksuotos Nakvosų pradžios mokykloje, Saločių mokykloje (dabar Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla), Pasvalio vidurinėje mokykloje (dabar Petro Vileišio gimnazija) ir Pasvalio aštuonmetėje mokykloje (dabar Svalios progimnazija).
Galbūt tai Jūsų giminaičiai, gal pažįstami žmonės?
Kiek daug asmenybių užfiksuota senosiose fotografijose, kiekvienas su savo likimu ir būsimu gyvenimo keliu.
Iš atminties klodų gali išsitrinti praėjęs gyvenimas ar kai kurie momentai, tačiau išlikusios fotografijos mums pasakoja istorijas, primena apie senus laikus, saugo mūsų tėvų ir senelių atminimą.
Koks turtingas mūsų paveldas slepiasi tebesaugomuose asmeniniuose fotografijų albumuose.
Ačiū visiems žmonėms, kurie dalijasi šiuo dvasiniu turtu su visais e. bibliotekos „Pasvalia“ lankytojais.
Malonių pažinties akimirkų!

Fotografijos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Istorijos muziejaus, Pasvalio Svalios progimnazijos Istorijos muziejaus, Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos Krašto istorijos muziejaus fondų, Stasio Velykio asmeninio archyvo.

VISOS PARODOS PRADĖTI