Rašytojas Marius Katiliškis. 40 metų nuo iškeliavimo Anapilin...

„Mes ir vėl susitinkame, mano jaunų dienų auksiniai debesys.“
Marius Katiliškis

2020-aisiais metais, gruodžio 17 d., sukako 40 metų nuo vieno talentingiausių prozininkų – Mariaus Katiliškio – Albino Vaitkaus – iškeliavimo Anapilin...

Lietuvių literatūrologas Rimvydas Šilbajoris teigė: „Mene galima susigrąžinti tai, kas laiko tėkmėj niekad nepraeina, būtent pats kūrybinis tikrovės išgyvenimas. Kūrėjo žodis gali apimti amžinybę ir nugalėti praradimą. Tokį žodį mums Katiliškis atnešė dovanų ir mus visus praturtino.“

Nors kūrėjo nėra, bet Jo poetinis žodis prozoje gyvas ir liks amžiams...

„Į kalną, retų pušų ir žemučių kadugių nušiauštą, smėlėtu, giliomis provėžomis vandens išverstu, apleistu keliuku lipo keleivis. Viršukelė dar buvo toli, bet jis jau šluostė prakaitą ir tankiai stojo. Juo aukštyn, juo keliuko kraštai darėsi statesni ir aukštesni – jis rietėsi lanku ir panėšėjo į gilų griovį, kuriuo pavasarį ir liūčių metu virsdavo putotas vanduo, nešdamas galybes smėlio ir išverstų krūmų bei medžių. Viršuje viena pusė kaip stati siena, kasmet griūvanti ir slenkanti didžiausiais molio luitais, antroji gi stačiai smego žemyn bent trisdešimt sieksnių lazdynais nužėlusiu šlaitu į upę, kuri, supdama šią kalvą kaip gyvatės žiedas, ją griovė ir žemai švietė pro krūmų tankmę".
Ištrauka iš novelės „Seno kareivio sugrįžimas“, novelių rinkinio „Seno kareivio sugrįžimas“. (Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003).

Parodą „Rašytojas Marius Katiliškis. 40 metų nuo iškeliavimo Anapilin...“ sudaro dvi dalys: 1. Marius Katiliškis. Lietuva, Europa. 2. Marius Katiliškis. Jungtinės Amerikos Valstijos. Kviečiame peržiūrėti nuotraukas ir pamąstyti apie šio talentingo kūrėjo-rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią...

Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos fondų.

VISOS PARODOS PRADĖTI