Baluškių senovės gyvenvietė

  • Baluškių senovės gyvenvietė
Pasvalio rajono Daujėnų miestelio (anksčiau – Baluškių dvaro) laukuose, 1,6 km į vakarus nuo Daujėnų pilkapyno, 1,3 km į vakarus nuo Daujėnų bažnyčios, karjero pietvakariniame pakraštyje, į rytus nuo kelio Baluškiai–Smilgiai yra Baluškių senovės gyvenvietė (LA 08-26). 1964 m. gyvenvietę kasinėjo Biržų kraštotyros muziejus (vadovė V. Bitinaitė). Rasta lipdytos keramikos, geležies gargažių. 1971 m. Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos žvalgomoji archeologinė ekspedicija konstatavo, kad 95 procentai gyvenvietės sunaikinta ir ją saugoti netikslinga. 1990 m. Lietuvos istorijos instituto žvalgomosios ekspedicijos metu nustatyta, kad 40 cm storio permaišytas kultūrinis sluoksnis išlikęs į pietvakarius nuo karjero prie keliuko. 1991 m. gyvenvietė įrašyta į laikinąją apskaitą. 1998 m. vykusių žvalgomųjų archeologinių tyrimų išvados: tyrinėtose vietose kultūrinis sluoksnis neužfiksuotas, gyvenvietė visiškai sunaikinta karjero eksploatavimo metu. Siūloma jos neįrašyti į Archeologinių vietų sąrašą. Šaltiniai: Tebelškis, P. Baluškių senovės gyvenvietė: LA 08-26 (Pasvalio r.) 1998 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. – Vilnius, 1998. Nuotraukos iš Baluškių senovės gyvenvietės: LA 08-26 (Pasvalio r.) 1998 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaitos, Nijolės Šatienės ir Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 55.97326, 24.49462