Skalių kalnas

  • Skalių kalnas
Dolomitinė atodanga (dolomitas dar vadinamas uola, kalkėmis, kalkakmeniu, klintimis, skala – dėl to ir gavo Skalių kalno vardą) Joniškėlio seniūnijoje, Stipinų kaime, dešiniajame Mūšos krante. Stačiu šlaitu atodanga sminga į upę, rytuose pamažu nusileidžia į slėnio terasą, vakaruose – į kelių šimtų metrų ilgio ir 7 metrų aukščio statų šlaitą, apaugusį žole ir krūmais. Skalių kalnas sudarytas iš devono sistemos Stipinų ir Pamūšio svitų uolienų. Šiose uolienose gausu pirito, limonito, kriauklelių, yra kavernų. Vakarinėje skardžio dalyje matomos seniausios uolienos – Pamūšio svitos molis ir dolomitas, rytinėje – Stipinų svitos dolomitas, skardžio viršuje, ant devono sistemos uolienų, – iki 1 metro storio kvartero nuogulos. Atodangos apačioje veržiasi vanduo, drėkinantis žolę. Dolomitas susidarė maždaug prieš 350 mln. metų jūros dugne iš ištirpusių karbonatinių nuosėdų. Jūroms nusekus ir jų dugnui iškilus, oksiduojantis uolienoms, pakito jų spalva – pilkas dolomitas tapo gelsvai pilku. Dolomitą bandyta skaldyti tvartų pamatams. 1974 m. čia buvo įrengtas kalnų technikos kliūčių ruožas. 1974 m. kalnas paskelbtas Lietuvos valstybės geologiniu gamtos paminklu. 2018 metų balandžio 16 dienos įsakymo „DĖL NAUJŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO, JŲ RIBŲ SCHEMŲ PATVIRTINIMO, SUNYKUSIŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ IŠBRAUKIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO duomenimis, valstybės saugomas yra Pasvalio rajono savivaldybės Mūšos slėnio botaninis draustinis. Atodanga Skalių kalnas yra geologinis gamtos paveldo objektas, įtrauktas į Valstybės saugomų gamtos paveldų objektų sąrašą. Šaltiniai: Ar tikrai gamta neapdovanojo Pasvalio rajono? : požiūris / Raimonda Braždžionytė, Darutė Gervytė // Darbas. – 2005, vas. 22, p. 3. Baimė prasmegti… : Utenos jaunųjų gamtotyrininkų mokyklos dvyliktoji sesija / Gina Beinoravičiūtė; Rolandas Stripeikis // Žaliasis pasaulis. – 2003, rugs. 4 (Nr. 29), p. 4–5. Dėl Naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų schemų patvirtinimo, sunykusių valstybės saugomų gamtos paveldo objektų išbraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 „Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b6649651417311e89517ff5ccea63d58 [žiūrėta 2020-04-23]. Gamtos paveldo objektai sulauks atnaujinimo / „Darbo“ inf. // Darbas. – 2018, birž. 12, p. 1. Iki privatizuoto kalno plauksime valtele / Vita Butkaitė // Pasvalio balsas. – 2009, bal. 2, p. 1, 3. Mažame miestelyje – nepakartojamų įspūdžių užtaisas / Vaida Repovienė // Sekundė. – 2011, spal. 28, p. 6–7. Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 58–59. Skalių kalnas: jei jis tylintis prabiltų… / Eduardas Vodzinskas // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2002, Nr. 2 (13), p. 2–3. Skalių kalnas sulauks atnaujinimo [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.joniskelis.lt/2018/06/skaliu-kalnas-sulauks-atnaujinimo/ [žiūrėta: 2020-04-23]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.06559, 24.11343