Lepšynės botaninis draustinis

  • Lepšynės botaninis draustinis
Lepšynės botaninio valstybinio draustinio plotas – 206 ha., įsteigimo metai – 1992. Botaninis draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti Mūšos–Nemunėlio lygumų geobotaninio rajono plačialapių miškų augaliją. Lepšynės miškas – tipiškas Šiaurės Lietuvos lapuočių miškų reliktas, išlaikęs mažai pakitusį pirmykštį gamtinį kompleksą. Čia galima aptikti daug retų gyvūnų, rasti retų augalų. Jau nedaug Lietuvoje pamatysi tokių čia augančių retų rūšių augalų, kaip plačialapė klumpaitė, retažiedė miglė, baltijinė ir dėmėtoji gegūnės, miškinė varnalėša, miškinė dirsė. Šaltiniai: Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 29, 30, 51.
  • GPS koordinatės: 55.99358086504997, 24.227256774902344