Biržų regioninis parkas

  • Biržų regioninis parkas
Įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą, kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Parko plotas – 14030 ha. Didžioji teritorijos dalis priklauso Biržų rajonui (12694 ha), likusi – Pasvalio (Tatulos žemupys iki įtekant jai į Mūšą). Gausūs parko draustiniai saugo geologinės žemės sandaros pavyzdžius, Tatulos ir kitų šio krašto upių slėnius, Šiaurės Lietuvai būdingą augmeniją ir gyvūniją. Parkui priklauso Raubonių, Kirdonių, Likėnų gyvenvietės ir Biržų miesto dalis. Šaltiniai: Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 50. Biržų regioninio parko direkcija. Prieiga per internetą: https://www.birzuparkas.lt/lt/nuotraukos/ [žiūrėta 2018-05-21].
  • GPS koordinatės: 56.214341442377474, 24.6368408203125