Šermukšnių durpyno botaninis draustinis

  • Šermukšnių durpyno botaninis draustinis
Šermukšnių durpynas – eksploatuotas ir apleistas durpynas, apžėlęs krūmais ir menkaverčiu mišku. Trūkstant drėgmės, išlikę durpių sluoksniai mineralizuojasi, vyksta augalijos kaita, todėl nerasta retų ir saugomų rūšių augalų. Patvenkus durpyne esančius sausinimo griovius, čia pradėtų formuotis vertingos žemapelkinės augalų bendrijos, išnyktų krūmai. Dėl to Pasvalio rajone vėl atsirastų šlapia žemapelkė su jai būdingu gyvosios gamtos kompleksu. Tokių vietų rajone jau nebeliko, nors prieš keletą dešimtmečių jų būta ne vienos. Iš retų, nykstančių paukščių, šiandien durpyne gyvena gervės, tetervinai, o pakraščiuose peri mažasis erelis rėksnys, vapsvaėdis, vištvanagis, kurie dažnai atskrenda maitintis į durpyno teritoriją. Be to šioje vietoje gausu smulkiųjų paukščių giesmininkų: strazdų, kikilių, liepsnelių, devynbalsių, pečialindų, žiogelių, nendrinukių. Šaltiniai: Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 69–70.
  • GPS koordinatės: 55.89352, 24.09229