Kamaties upelio slėnio botaninis draustinis

  • Kamaties upelio slėnio botaninis draustinis
Kamaties upelio slėnio botaninio draustinio plotas – 26 ha. Kamaties upelio slėnis plyti šiaurinėje rajono dalyje (nuo Žadeikonių kaimo iki upeliui įtekant į Mūšą). Vertingiausia 2,5 km Kamaties žemupio vaga ir slėnis. Slėnis neplatus – nuo 40 m iki 80 m pločio. Šlaitai neaukšti – nuo 1,5 m iki 2,5 m aukščio. Šlaituose įsikūrusios labai įdomios augalų bendrijos: snaputinis dobilynas su plunksnine struge, dobilinis dirvuolynas, poavižinis liucernynas. Kamaties slėnio šlaitų pievose vyrauja geltonžiedė liucerna, vaistinė notera, šlaitinė žemuogė, gauruotoji poavižė, stepinis motiejukas. Upelio slėnyje peri saugomų rūšių paukščiai – griežlės ir putpelės. 1998 m. teritorija paskelbta Pasvalio rajono savivaldybės saugomu botaniniu draustiniu. Šis draustinis galėtų turėti ir hidrografinio draustinio statusą, nes tokių nedidelių upelių su natūraliomis vagomis ne tik Pasvalio rajone, bet ir visoje Lietuvoje mažai kur beišlikę. Šaltiniai: Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 68. Nuotraukos iš Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.20353, 24.37666