Vaidžiūnų senovės gyvenvietės

  • Vaidžiūnų senovės gyvenvietės
Vaidžiūnų senovės gyvenvietės (IP 2396/A) yra Pasvalio rajone, Pasvalio apylinkių seniūnijoje. Kairiajame Mūšos krante, ties Vaidžiūnų kaimu Lietuvos istorijos instituto žvalgomosios ekspedicijos (1990) metu aptiktos trys Vaidžiūnų senovės gyvenvietės. Senovės gyvenvietė I fiksuota į šiaurę nuo Lėvens ir Mūšos santakos, į pietvakarius nuo Vaidžiūnų kaimo kapinių, II-oji – 100 m į vakarus nuo Pravalkos ir Mūšos santakos, ariamame lauke, III-ioji – į šiaurę nuo Pravalkos ir Mūšos santakos. 1991 m. Kultūros paveldo mokslinio centro archeologai nustatė gyvenvietės teritoriją, kurios plotas – 5,45 ha.; įrašė į Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašą (IP 2396/A). 1997 m. tikslinta (Kultūros paveldo centras) gyvenvietės teritorija, chronologija. Ištyrus jos teritorijoje iškastus 24 šurfus, nustatyta, kad kultūrinis sluoksnis išlikęs tik fragmentiškai, ji sudaro 10–50 cm storio pilka žemė su negausiais radiniais: molio tinko gabaliukais, pavienėmis puodų šukelėmis. Siūloma pakoreguoti gyvenvietės teritoriją ir išskirti dvi senovės gyvenvietes: II – į šiaurės vakarus nuo Vaidžiūnų kaimo kapinių, į vakarus nuo lauko keliuko ir III – į vakarus nuo buvusio karjero, į šiaurę nuo Pravalkos upelio. Pagal radinius senovės gyvenvietę II galima datuoti I tūkstantmečio po Kristaus viduriu – II puse. Gyvenvietei III datuoti duomenų nepakanka. Radiniai perduoti Pasvalio krašto muziejui. Šaltiniai: Tebelškis P. Vaidžiūnų senovės gyvenvietės: IP 2396/A (Pasvalio r.) 1997 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. – Vilnius, 1997. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vaidžiūnų senovės gyvenvietės: IP 2396/A (Pasvalio r.) 1997 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaitos.
  • GPS koordinatės: 56.08709, 24.43019