Migonių (Šimonių) piliakalnis

  • Migonių piliakalnis
Migonių piliakalnis (Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašo Nr. AR755, unikalus objekto MC kodas 5441, registro Nr. A539P) yra Pasvalio rajone, Pasvalio apylinkių seniūnijoje. Keliaujant nuo Pasvalio senuoju Joniškėlio vieškeliu ties Šimonių kaimu iškyla Migonių piliakalnis. Jis įrengtas dešiniajame Mūšos krante, šalia Pušynės upelio santakos, 6 km nuo Pasvalio. Piliakalnis stačiašlaitis, 7–10 m aukščio, viršuje suformuota apie 30 metrų skersmens apskrita aikštelė, apjuosta 1–3,5 m aukščio, 12–22 m pločio pylimu, aukščiausiu vakarų pusėje. Datuojamas I tūkstantmečiu – XIII a. Piliakalnis buvo naudojamas kaip gynybinis įtvirtinimas, saugojęs prie Mūšos IX a. įsikūrusią žiemgalių gyvenvietę nuo priešų. Gyvenvietė išnyko XIII a., kai kraštą iš šiaurės niokojo Livonijos ordinas, o iš vakarų – kryžiuočiai. Piliakalnis žinomas ir Šimonių, Paberžių, Sindriūnų vardais. Seniau dar buvo vadintas Gužučkalniu, Velniakalniu. Piliakalnis tyrinėtas žvalgomųjų ekspedicijų metu (Lietuvos MA Istorijos institutas (A. Tautavičius) – 1968 m., (A. Girininkas) – 1990 m., Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba (M. Černiauskas) – 1971 m., (B. Dakanis) – 1980 m.). Lietuvos muziejuose saugoma keletas apylinkėse aptiktų radinių. Piliakalnio šlaitų viršutinėje dalyje auga pavieniai beržai, liepos, europiniai ožekšniai, vakariniame šlaite – liepų alėja–takas. Virginijos Varanauskienės (Pasvalio r. savivaldybės investicijų ir valdymo skyriaus kultūros vertybių specialistės) tekstas. Šaltiniai: Migonių – Sindriūnų piliakalnio legendos / Simona Švitinytė // Krašto paveldas. – P. 19–20. Migonių piliakalnis prie Mūšos. 2009. : [nuotrauka] // Žiemgala. – 2019, Nr. 2, p. 51. Migonių (Šimonių) piliakalnis iš kito Mūšos kranto. 1930 m. : [nuotrauka] / Balio Buračo nuotrauka // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2017, Nr. 1 (42), p. 40. Migonių (Šimonių) piliakalnis: tarp istorijos ir mitologijos / Gražvydas Balčiūnaitis // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2017, Nr. 1 (42), p. 36–41. [Migonių (Šimonių) piliakalnis] : [nuotrauka] / [Vido Dulkės nuotrauka] // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2017, Nr. 1 (42), p. 36. Šimoniai. Lietuvos piliakalniai [duomenų bazė; interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=355 [žiūrėta 2020-04-27]. Šimonių piliakalnis [Pasvalio rajonas] : [nuotrauka] / Vido Dulkės nuotrauka // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2011, Nr. 2 (31), p. 31. Šimonių piliakalnis // Lietuvos piliakalniai. – P. 386–387. Šimonių piliakalnis : [nuotrauka] / Vido Dulkės nuotrauka // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2009, Nr. 1 (26), 1 virš. p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.05439, 24.31681