Kyburių kapinynas

  • Kyburių kapinynas
Kyburių kapinynas (AR 571) yra Pasvalio rajone, Vaškų seniūnijoje. Kapinyno vieta – kalvelė tarp dviejų kapinaičių, dešinėje kelio Kyburiai–Saločiai pusėje, apie 300 m į rytus nuo Kyburių bažnytkaimio. Kapinynas šiaurės vakariniu galu remiasi į senąsias (XVIII–XIX a.) kaimo kapines, už 100 m į pietryčius yra naujosios kaimo kapinės. Pietinėje kalvos papėdėje – privatizuotas laukas. Kapinynas stačiakampio formos, 55x100 m dydžio. Kasant žvyrą, žmonės rasdavo įvairių radinių. 1934 m. rasta sidabrinių dirbinių. 1971 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos metu buvo atkastas vienas apardytas kapas. Rastos įkapės. Tyrinėtojų duomenimis, žmonės kapinyne buvo laidojami VII–VIII a. Tyrinėjimų metu aptikti radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje Atsitiktiniai radiniai pateko į Žeimelio vidurinės mokyklos muziejų (Pakruojo rajonas), Šiaulių „Aušros“ muziejų, Biržų krašto muziejų „Sėla“. 2000 m. kapinyną tyrinėjo Lietuvos istorijos instituto archeologė dr. Ilona Vaškevičiūtė. Ištirtas 107,30 kvadratinių metrų plotas, rasti 4 apardyti palaidojimai. Radiniai perduoti Pasvalio krašto muziejui. Kapinyno chronologija – VIII–XI a. Siūloma kapinyną įtraukti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų archeologijos vertybių sąrašą. Šaltiniai: Vaškevičiūtė, Ilona. Kyburių kapinynas: (AR 571) Pasvalio r., 2000 metų tyrinėjimų ataskaita. – Vilnius, 2000. Vaškevičiūtė, Ilona. Kyburių kapinynas // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2013, Nr. 1 (34), p. 38–43. Vaškevičiūtė, Ilona. Pasvalio žemės senovė // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2002, Nr. 2 (13), p. 4–7. Vaškevičiūtė, Ilona. Kyburių kapinynas // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2013, Nr. 1 (34), p. 38–43 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://http://siaurietiskiatsiverimai.psvb.lt/atsigrezimai-i-praeiti/325-vaskeviciene-ilona-kyburiu-kapinynas?fbclid=IwAR3F18H3J6Gmj7G3XAdOKaUiJ5OzEJqnjSLP32JB0QGAzOYcnGrxoLsjUDI [žiūrėta 2020-03-19]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Kyburių kapinyno: (AR 571) Pasvalio r., 2000 metų tyrinėjimų ataskaitos.
  • GPS koordinatės: 56.23738, 24.23741