Koplytstulpis Mokytojui tremtiniui Ąžuolpamūšėje

  • Koplytstulpis Mokytojui tremtiniui Ąžuolpamūšėje
Ąžuolinis koplytstulpis, vaizduojantis durtuvu nuo mokinio atskirtą Mokytoją, skirtas šiame kaime mokytojavusiam, 1941 m. birželio 16 d. į Sibirą ištremtam Jonui Janušoniui. Paminklo autorius – dailininkas Zenonas Nistelis, drožėjai – tautodailininkas Pranas Janulevičius ir Vytautas Gudonis. Pastatytas prie buvusio Ąžuolpamūšės pagrindinės mokyklos pastato. Atidengtas 1989 m. birželio 14 d. Šaltiniai: Butėnienė R. Ąžuolas „Mokytojui tremtiniui“ // Darbas. – 1989, birž. 29, p. 3. Nuotrauka iš Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.10714, 24.46321