Kryžius kovotojams už Lietuvos laisvę Pasvalio kultūros ir poilsio parke

  • Kryžius kovotojams už Lietuvos laisvę Pasvalio kultūros ir poilsio parke
2013 m. gegužės mėnesį pastatytas kryžius, minint 65-ąsias 1948 metų gegužės tremčių metines. Kryžių išdrožė pasvalietis Gražvydas Švaikauskas. Paminkle įrašytas Pasvalio krašto tremtinių prašymas Aukščiausiajam: „Palaimink, Viešpatie, žuvusius už Lietuvos laisvę“. Toje pačioje vietoje pokario metais žuvusių kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą iki šiol saugojo kitas, prieš dvi dešimtis metų statytas kryžius. Laikas nepataisomai jį suardė. Todėl šį kančios, vilties ir tikėjimo simbolį nutarė pagarbiai sudeginti, o jo pelenus užkasė ten, kur iškilo naujasis kryžius. 2020 metais Tautodailės metams skirto projekto – interneto svetainėje „Kryždirbystės keliai Lietuvoje“ (https://kryzdirbysteskelias.lt/) teigiama, kad Pasvalio tremtiniai parko pakraštyje 2013 m. pastatė medinį ąžuolo lapais (drąsos, stiprybės simbolis) dekoruotą kryžių žuvusiems partizanams atminti.“ Šaltiniai: Kryžius žuvusiems partizanams Pasvalio kultūros ir poilsio parke. Interneto svetainė „Kryždirbystės keliai Lietuvoje“ (https://kryzdirbysteskelias.lt/) [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://kryzdirbysteskelias.lt/2020/11/15/kryzius-zuvusiems-partizanams-pasvalio-kulturos-ir-poilsio-parke/ [žiūrėta 2021-02-12]. Magelinskienė Z. Naujas kryžius saugos ir senojo pelenus // Darbas. – 2013, geg. 28, p. 1, 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.05345, 24.38185