Kryžius kovotojams už Lietuvos laisvę Pasvalio kultūros ir poilsio parke

  • Kryžius kovotojams už Lietuvos laisvę Pasvalio kultūros ir poilsio parke
2013 m. gegužės mėnesį pastatytas kryžius, minint 65-ąsias 1948 metų gegužės tremčių metines. Kryžių išdrožė pasvalietis Gražvydas Švaikauskas. Paminkle įrašytas Pasvalio krašto tremtinių prašymas Aukščiausiajam: „Palaimink, Viešpatie, žuvusius už Lietuvos laisvę“. Toje pačioje vietoje pokario metais žuvusių kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą iki šiol saugojo kitas, prieš dvi dešimtis metų statytas kryžius. Laikas nepataisomai jį suardė. Todėl šį kančios, vilties ir tikėjimo simbolį nutarė pagarbiai sudeginti, o jo pelenus užkasė ten, kur iškilo naujasis kryžius. Šaltiniai: Magelinskienė Z. Naujas kryžius saugos ir senojo pelenus // Darbas. – 2013, geg. 28, p. 1, 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.05345, 24.38185