Antkapinis paminklas karininkui Jonui Stapulioniui Joniškėlyje

  • Antkapinis paminklas karininkui Jonui Stapulioniui Joniškėlyje
Antkapinis paminklas artilerijos karininkui, žuvusiam už Lietuvos nepriklausomybę Jonui Stapulioniui (1896–1920) yra Joniškėlio senosiose kapinėse. Artilerijos karininkas Jonas Stapulionis kilęs iš Gustonių kaimo Joniškėlio valsčiuje. 1920 m. rugsėjo 22 d. žuvo mūšyje su lenkais prie Kapčiamiesčio. Palaidotas Joniškėlio senųjų kapinių koplyčioje. 1935 m. giminaičių rūpesčiu buvo pastatytas unikalių formų paminklas, vaizduojantis patranką ir prabylantis Maironio žodžiais: „Oi, neverk, motušėle, kad jaunas sūnus...“. Architektas Petras Vaivada (kitur nurodoma Stanišausko pavardė). Rugpjūčio 15 d. į paminklo šventinimo iškilmes atvyko Biržų apskrities viršininkas Jonas Raščius, buvę kovos draugai, artimieji, tarp jų – vyresnysis brolis pulkininkas Antanas Stapulionis. J. Stapulionio palaikai iš koplyčios buvo perkelti į specialiai paruoštą paminklo rūsį. Šiuo atminimo ženklu simboliškai buvo pagerbti visi už Lietuvos laisvę žuvę „mirties bataliono“ kariai. Sovietmečiu paminklas buvo apleistas, joniškėliečiai jį apsodino tujomis, paslėpdami nuo priešiškų sovietinių ideologų dėmesio. Atgimimo metais erdvėje prie paminklo buvo perlaidoti pokario kovose žuvę partizanai. 1990 m. paminklas restauruotas. Šaltiniai: Nepriklausomybės atminimo simboliai Pasvalio krašte / [sudarytojas Gražvydas Balčiūnaitis]. – Pasvalys: Pasvalio krašto muziejus, 2018, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Vido Dulkės ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.02121, 24.16776