Antkapinis paminklas karininkui Jonui Stapulioniui Joniškėlyje

  • Antkapinis paminklas karininkui Jonui Stapulioniui Joniškėlyje
Vietinės reikšmės istorijos paminklas – artilerijos karininko, žuvusio už Lietuvos nepriklausomybę Jono Stapulionio (1896–1920) kapas Joniškėlyje. Antkapinį paminklą restauravo vilniečiai restauratoriai – Kęstutis Stepšys ir Danutė Kazlauskaitė. Šalia yra palaidotas brolis Antanas Stapulionis (1893–1978), Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, Joniškėlio partizanų organizacijos štabo ir 1919 m. suburto Atskirojo partizanų bataliono vadas, Lietuvos visuomenės ir karinis veikėjas, pulkininkas-leitenantas. Bostone (JAV) mirusio Antano Stapulionio palaikai Joniškėlyje perlaidoti 1995 m. gegužės 27 d. Antkapio autorius – architektas Vytautas Brėdikis. Šaltiniai: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centras. Nuotraukos Vido Dulkės ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.02121, 24.16776