Kryžius kunigui Pranciškui Masilioniui ties Valakėlių kaimu

  • Kryžius kunigui Pranciškui Masilioniui ties Valakėlių kaimu
Medinis kryžius yra Pasvalio apylinkių sen., ties Valakėlių k., prie kelio vedančio į Šiaulius. Kryžių išdrožė skulptoriaus Arūnas Grušas. Skirtas jėzuitų kunigui, poetui Pranciškui Masilioniui (1902–1980), kuris kartu su kitais bendraminčiais apie 1969 m. inicijavo katalikiškąjį pogrindinį pasipriešinimą sovietinei valdžiai – Eucharistinį bičiulių sąjūdį. Kryžius yra netoli kunigo gimtojo Pažąsų kaimo. Pastatytas 1992 m., minint jo gimimo 90-ąsias metines. Šaltiniai: Bitinaitė, Asta. Pasiaukojimo ir meilės simbolis // Darbas. – 1992, geg. 9, p. 1. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.04788, 24.33555