Paminklinis akmuo Juozui Mikniui

  • Paminklinis akmuo Juozui Mikniui
Paminklinis akmuo šioje vietoje 1945 m. rudenį Pumpėnų valsčiaus stribų nukankinto Juozo Miknio atminimui. Jis yra Žaliojoje girioje netoli Šv. Jono koplytstulpio (86 kvartalas). Stribų nužudytas Bartkūnų kaimo ūkininkas, Juozas Miknys (1892–1945), prieš tai žiauriai kankintas ir vedžiotas po apylinkes. Paminklą pastatė J. Miknio anūkai Juozas, Vidas ir Virgis Mikniai. Stribai J. Miknį nužudė keršydami už savo ,,bendražygius“, kuriuos partizanai nušovė netoli Mikalojaus Grabausko sodybos, manydami, kad J. Miknys paprašė partizanų padaryti pasalą, nors tai buvo netiesa. Šaltiniai: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro informacija. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Juozo Beniulio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.88113, 24.50635