Paminklas poetui kunigui Mykolui Šeižiui-Dagilėliui

  • Paminklas poetui kunigui Mykolui Šeižiui-Dagilėliui
Paminklas pastatytas 1992 m., už kelių kilometrų nuo kunigo Mykolo Šeižio-Dagilėlio gimtojo Šiukštonių kaimo, prie pat kelio Pasvalys–Joniškėlis. Pašventino Pakruojo bažnyčios klebonas Antanas Balaišis ir Joniškėlio bažnyčios klebonas Benediktas Urbonas. Mykolas Šeižys-Dagilėlis gimė 1874 m. Joniškėlio parapijoje, Šiukštonyse, baigė Švobiškio pradžios mokyklą. 1898 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1914–1920 m. klebonavo netoli tėviškės – Grūžiuose. 1933 m. persikėlė į Pakruojį, kur gyveno iki pat mirties. Šaltiniai: Bitinaitė, Asta. Poetas ir kunigas nuo Šiukštonių // Darbas. – 1992, geg. 20, p. 3. Dainiaus Vareikos nuotraukos.
  • GPS koordinatės: 56.02645, 24.24831