Švobiškio senkapis

  • Švobiškio senkapis
Švobiškio senkapis (AV-881) yra Pasvalio rajone, Joniškėlio apylinkių seniūnijoje. Vietovė: 1 km į vakarus nuo Švobiškio kaimo, kalvelėje, esančioje Mūšos upės ir Upio upelio santakoje. Senkapis pietų pusėje remiasi į maždaug 3 m aukščio Mūšos kairįjį skardingą krantą, o vakaruose – į tokio pat aukščio Upio upelio kairįjį krantą. Šiaurėje ir rytuose senkapio teritorija ribojasi su dirbamais laukais. Ant vaizdingos Švobiškio kaimo aukštumėlės – kryžius žuvusiems švedų kariams atminti. Teritorijos plotas – 0,12 ha. Datuojamas XV–XVI a. 1971 m. ir 1980 m. senkapį žvalgė Lietuvos TSR kultūros ministerijos mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba, kartografavo Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas. Radiniai: vandeniui paplovus kairįjį Mūšos krantą, 1939 m. atsidengė du palaidojimai. Kartu su keturių žmonių palaikais buvo rasta durklas variu puošta rankena, sidabrinių monetų. Pavasarinių Mūšos potvynių metu ardomas pietinis senkapio šlaitas. Paminklo teritorijoje draudžiami bet kokie darbai, išskyrus šienavimą. Šaltiniai: Švobiškio senkapis: pasas (AV–881): [mašinraštis]. – Lietuvos TSRS kultūros ministerija, 1985. Laužikas, R. Švobiškis // Darbas. – 1994, saus. 29, p. 2. Nuotrauka iš Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.05899038218392, 24.14449428906255