Paminklas rašytojui, kunigui Julijonui Lindei-Dobilui Dovydų kaime

  • Paminklas rašytojui, kunigui Julijonui Lindei-Dobilui Dovydų kaime
Akmens paminklas su iškaltu užrašu ir ramunės žiedu pastatytas 1988 m. Autorius – iš Dovydų kaimo kilęs tautodailininkas Vytautas Gudonis. Šaltiniai: Grūžių krašto istorinis paveldas: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Ratinskienė D. – Grūžiai, 2010, 44 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.11048, 24.13979