Skėrių kapinynas

  • Skėrių kapinynas
Skėrių kapinynas (IP 2394/A) yra Pasvalio rajone, Pasvalio apylinkių seniūnijoje. Vietovė: 0,15 km į rytus nuo Naujikų–Paberžėlių kelio, į rytus ir šiaurės rytus nuo Skėrių kaimo kapinių, į šiaurės vakarus nuo Lėvens kairiojo kranto. Informacija apie šį objektą prieštaringa. Seniau iš senkapio buvo imamas žvyras, todėl dabar pats senkapis yra slėnis, vėl sulygintas ir dirbamas. 1939 m. archeologas J. Puzinas buvo atvykęs į Skėrius ir apžiūrėjo senkapį. Jo ataskaitoje rašoma: „Senkapis yra prie pat dabartinių kaimo kapinių. Žemė šioje vietoje iš seno dirbama ir kartais buvę pastebėta žmonių kaulų. Šiaip jokių radinių lig šiol nerasta.“ 1980 m. Skėrių kapinyną žvalgė Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archeologinė ekspedicija. 1992 m patvirtinta kapinyno teritorija – 0,44 ha. 1993 m. įrašytas į Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašą. 1997 m. buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Tyrinėtose vietose nei kapų, nei radinių nerasta. Kapų gali būti teritorijoje į rytus-pietryčius nuo V. Dulkės sodybos, kur buvo rasti žmogaus griaučiai, monetos. Skėrių kapinyną siūloma išbraukti iš Naujai išaiškinamų paminklų sąrašo kaip suardytą. Šaltiniai: Tebelškis P. Spėjamas Skėrių kapinynas: IP 2394/A (Pasvalio r.) 1997 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 1997. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, planai – Spėjamo Skėrių kapinyno: IP 2394/A (Pasvalio r.) 1997 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaitos.
  • GPS koordinatės: 56.04076, 24.35925