Ustukių laidojimo vieta ir senovės gyvenvietė

  • Ustukių laidojimo vieta ir senovės gyvenvietė
Yra Pasvalio rajone, Pasvalio apylinkių seniūnijoje, Ustukių kaimo kapinėse. Senovės gyvenvietės teritorijoje, sprendžiant pagal aptiktus archeologinius radinius laidota V–IV a. Neatmetama versija, jog čia galėjo būti supiltas vienas didelis ar keli mažesni ankstyvesni senojo geležies amžiaus pilkapiai. Vėliau, matyt, XVIII a. senovės laidojimo vietoje įkurtos kaimo kapinės, kurios XIX–XX a. riboje aptvertos akmenine tvora ir lygintos. Lyginimo metu galėjo būti išskleistas čia buvęs romėniškojo laikotarpio didelis pilkapis. Įrengiant senąsias kapines ir laidojant, senieji kapai suardyti. Žvalgomųjų tyrimų metu 2006 m. archeologinėje radvietėje keturiose vietose ištirtos trys perkasos po 10 kv. m ir 3 kv. m šurfas. Mūšos kairiojoje pakrantėje, kalvelėje aptikta senovės gyvenvietė ir senovės laidojimo vieta. Senovės gyvenvietėje rasta titnago dirbinių, lipdytinės keramikos ir kitokių gyvenvietėms būdingų radinių, datuojamų nuo paleolito iki ankstyvojo geležies ar žalvario amžiaus. 2008 m. kasant duobę, apie 80–90 cm gylyje rasta apyrankė, kirvukas, peilis. Radiniai saugojami Pasvalio krašto muziejuje. Šaltiniai: Dakanis B. Ustukių laidojimo vieta ir senovės gyvenvietė (Pasvalio sen. ir r.) žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2008 m. paveldosauginės išvados. – Vilnius, 2008. Nuotraukos iš Ustukių laidojimo vietos ir senovės gyvenvietės (Pasvalio sen. ir r.) žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2008 m. paveldosauginių išvadų ir Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.06798, 24.37049