Papyvesių senkapis ir senovės gyvenvietė

  • Papyvesių senkapis ir senovės gyvenvietė
Papyvesių senkapis ir senovės gyvenvietė (IP2392/1-2/A) yra Pasvalio rajone, Pasvalio apylinkių seniūnijoje. Vietovė: 1,2 km į pietvakarius nuo Papyvesių kaimo, 0,18 km į šiaurės rytus nuo Mūšos ir Lėvens upių santakos bei apie 1,6 km į pietus nuo Mūšos ir Pyvesos santakos. Papyvesių senkapis ir senovės gyvenvietė yra ant nukastos ir erodavusios kalvos, kuri apsodinta kalnų žemaūgėmis pušaitėmis ir nuo Mūšos upės kranto linijos nutolusi apie 33 m rytų kryptimi bei iškilusi apie 27,5 m virš dabartinio jūros lygio. Išlikusi smėlinga kalva užima apie 420 kv. m. Viršuje esančios aikštelės ilgis ir plotis – 23 m šiaurės-pietų kryptimi ir 17 m vakarų-rytų kryptimi. Nuo kalvos į rytus yra ariami laukai. Vakarų pusėje, kairiajame Mūšos krante, nuo kalvos viršaus matosi senosios, pušimis apsodintos kaimo kapinės. 1999 m. Papyvesių senkapio ir senovės gyvenvietės vietoje buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai (vadovas B. Dakanis). Ištirtas 55 kv. m plotas vakariniame kalvos šlaite, jį orientuojant šiaurės-pietų kryptimi. Žvalgytame plote buvo rasti 532 radiniai, iš kurių 398 titnaginiai, 94 keramikiniai, 34 ekofaktai ir 5 metaliniai. Daug radinių buvo rasta kapų duobėse (33 keramikos vienetai, 23 titnago vienetai bei 3 metaliniai vienetai). Tačiau tik vieną kaolininę pypkės dalį (datuojama XVIII a. pab. – XIX a. antra pusė) bei vinutę galima priskirti palaidojimų laikotarpiui. Kiti radiniai pateko perkasus ankstyvesnius kultūrinius horizontus. Papyvesių senovės gyvenvietė susideda iš trijų kultūrinių horizontų: V sedimentacijos kultūrinis horizontas – akmens amžius, IV – akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis, II – vėlyvasis laikotarpis, laikomas geležies apdirbimo vieta. XX a. pirmoje pusėje kalvelė buvo pradėta naudoti kaip smėlio kasykla. Kasant smėlį rasti kaulai buvo perlaidojami. Atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus buvo siūloma Papyvesių senkapį ir senovės gyvenvietę įrašyti į archeologinių vietų sąrašą ir paskelbti paminklą kaip unikalią akmens amžiaus gyvenvietę Šiaurės Lietuvoje. Šaltiniai: Dakanis, B. Papyvesių senkapis ir senovės gyvenvietė: IP2392/1-2/A (Pasvalio r.) 1999 m. žvalgomųjų archeologijos tyrimų ataskaita. – Vilnius, 1999. Vaškevičiūtė, Ilona. Pasvalio žemės senovė // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2002, Nr. 2 (13), p. 4–7. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo, planai – Papyvesių senkapio ir senovės gyvenvietės: IP2392/1-2/A (Pasvalio r.) 1999 m. žvalgomųjų archeologijos tyrimų ataskaitos.
  • GPS koordinatės: 56.08397, 24.42937