Koplytstulpis Lietuvos mokyklos 600 metų jubiliejui Pušalote

  • Koplytstulpis Lietuvos mokyklos 600 metų jubiliejui Pušalote
Koplytstulpis, skirtas Lietuvos mokyklos 600 metų jubiliejui, atidengtas 1997 m. gegužės 17 d. Pušalote. Jo autorius – buvęs ilgametis Pušaloto mokyklos mokytojas, tautodailininkas Pranas Kumpauskas. Šaltiniai: Kanišauskas S. Prisiminimuose atgijo mokyklos istorija // Darbas. – 1997, geg. 27, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Veros Mašalienės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.93428, 24.23683