Dovydų pilkapynas

  • Dovydų pilkapynas
Dovydų pilkapynas (LA 08-38) yra Pasvalio rajone, Vaškų seniūnijoje, už 0,85 km į šiaurę nuo kelio Vytartai–Stipinai, 50 m į rytus nuo Grūžių–Keliuotiškių kelio, nedidelėje aukštumėlėje. Ankstyviausi žinomi duomenys apie šį objektą yra pateikti S. Daunio 1956 m. archeologinio paminklo pase. Jame nurodoma, kad vietiniai gyventojai senkapį vadina „Katmilžiu“, buvo randama žmonių kaulų, senkapiai beveik visai suardyti kasant žvyrą. 1971 m. Dovydų plokštinį kapinyną su griautiniais kapais žvalgė Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba (M. Černiauskas). Nustatyta, kad kapinynas yra iškasinėtame bulviarūsiais ir labai sužalotame kalnelyje. 1990 m. Dovydus lankę Lietuvos istorijos instituto archeologai konstatavo, kad pilkapynas dirvonuoja, ryškiau išsiskiria tik vienas 10 m skersmens iki 0,5 m aukščio pilkapis. 1998 m. Dovydų pilkapynas buvo įrašytas į Kultūros paveldo centro Archeologinių vietų apskaitos ir tyrimų programą Nr. 10 „Neaiškios vertės objektų, įrašytų į Išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašą ar esančių laikinojoje apskaitoje, tyrimai“. Spėjamo pilkapyno vietoje ištirtas 50 kv. m plotas. Pirmojoje perkasoje jokių pilkapio pėdsakų nerasta. Antrojoje perkasoje 30 cm gylyje išryškėjo įžemis. Archeologinių radinių nerasta. Karjero vietoje galėjo būti XVII–XVIII a. kapinės, kurios, eksploatuojant karjerą, buvo sunaikintos. Siūloma Dovydų pilkapyno neįrašyti į Archeologinių vietų sąrašą. Šaltiniai: Tebelškis P. Dovydų pilkapynas: LA 08-38, (Pasvalio r.) 1998 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. – Vilnius, 1998. Tebelškis P. Dovydų pilkapyno LA 08-38 Pasvalio r. 1998 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://lad.lt/data/com_ladreports/3600/1-21.pdf [žiūrėta 2020 12 09]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Dovydų pilkapyno: LA 08-38, (Pasvalio r.) 1998 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaitos.
  • GPS koordinatės: 56.11273, 24.14444