Paminklinis akmuo pasieniečiui Mykolui Repšiui Saločiuose

  • Paminklinis akmuo pasieniečiui Mykolui Repšiui Saločiuose
Paminklinis akmuo, skirtas pasieniečiui Mykolui Repšiui atminti, yra Saločių miestelio parke. Atidengtas 2007 m. liepos 6 d. Paminklui panaudotas iš Šakarnių žvyro karjero atgabentas per 5 tonas sveriantis akmuo. Birutė Titaitienė padovanojo marmurinę lentą. Joje iškalti tokie žodžiai: „Šiame parke 1941 06 26 pasienio policininkas Mykolas Repšys protestuodamas prieš okupacinį režimą iškėlė Lietuvos trispalvę. Už tai jis buvo nužudytas sovietinių spec. dalinių 1941 06 28“. Paminklo autorius – žadeikonietis Antanas Tamašauskas. Šaltiniai: Kanišauskas, Sigitas. Miestelio šventėje skambėjo patriotinės ir pramoginės gaidos // Darbas. – 2007, liep. 12, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.23021, 24.41680