Žadeikonių ąžuolas

  • Žadeikonių ąžuolas
Nuošaliame Žadeikonių kaimelyje, Pasvalio rajone, mūsų dienų sulaukė nuostabus senosios religijos paminklas – senųjų kapinių, vadinamų Oniūnų kapinėmis, pakraštyje augantis ąžuolas. Medžio kamienas sveikas, apie 18 m aukščio, 6,4 m apimties (1,3 m aukštyje). Maždaug 3,5 m aukštyje šiaurės pusėn atsišakoja labai stora ąžuolo šaka. Tai senas legendarinis ąžuolas. Apie jį yra legenda: „Kažin kas senai norėjęs tą ąžuolą nupjauti. Vos tik pamėgino, ėmė bėgti kraujas ir tiek daug jo pribėgo, kad pasidarė pilnas Kamatės upelis. Kraujas išėjęs iš krantų ir nudažęs abiem pusėm upelio skardžius raudonai. Iki šiai dienai yra žymės, kur buvo norėta pjauti ąžuolas, o žemė taip pat toje vietoje labai raudona“. Papasakojo Petras Efertas, užrašė O. Vosiulytė 1935 m. (LŽV: Biržų apskr., Saločių vlsč., Žadeikonių k.). Žadeikonių legendoje kalbama ne tik apie medį, bet ir apie Kamaties upelį ir dirbamos žemės spalvą. Tai jau kito senovinio mito atšvaitai – upelio vanduo esąs rausvas, nes į jį subėgo ąžuolo kraujas, o molio dirva esanti raudona todėl, kad buvo sulaistyta ąžuolo krauju. „Jėzusmarij, kokia raudona žemė iš pavasario! Laukai raudonuoja, bet rugiai užaug kaip mūras“, – ir šiandien galima išgirsti sakant Žadeikonyse. Pagarba Žadeikonių ąžuolui rodoma nuo seno. Medine tvora aptvertos nedidelės kaimo kapinės su varteliais rytuose sudaro šventovės po atviru dangumi vaizdą. Senolis ąžuolas vakaruose užima centrinio altoriaus vietą. Matyti, kad laidojant mirusiuosius atsižvelgiama į medžio padėtį ir bendrą kompoziciją. Čia laidojasi tie, kurie nori būti palaidoti po ąžuolu ir dėl to šioms, o ne Saločių parapinėms kapinėms teikia pirmenybę. Lietuvos valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Šaltiniai: Lietuva: 101 legendinė vieta / Vykintas Vaitkevičius, Daiva Vaitkevičienė. – Vilnius: Alma littera, 2011, p. 210–211. DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. 56 „DĖL DRAUSTINIŲ IR SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ“ PAKEITIMO 2018 m. vasario 14 d. Nr. T1-29 Pasvalys [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-1c2dtegwff&documentId=b529e71115bb11e88a05839ea3846d8e&category=TAD [žiūrėta 2020-04-28]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Vykinto Vaitkevičiaus, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.19473, 24.37676