Vytartų liepa

  • Vytartų liepa
Vytartų liepa auga Pasvalio apylinkių sen., Vytartų k., kelio 2925 Raudonpamūšis–Vienžindžiai–Vytartai šlaite, 0,8 km į šiaurę nuo arkinio Ustukių tilto per Mūšą (netoli Pasvalio). Priešingoje kelio pusėje yra įrengta autobusų stotelė, aplinkui driekiasi atviri dirbami laukai. Liepa matoma nuo plento 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys. Paminklinis medis kelio nuorodomis nepažymėtas. Aukštis – 16 m, apimtis – 4,9 m. Apie šią plačiašakę ir senus laikus menančią liepą yra pasakojama istorija, kad po ja, žygiuodamas per Lietuvą į Rusiją, į Borodino pražūtį, poilsio trumpam buvo stabtelėjęs garsusis Napoleonas. Pasvalio rajono savivaldybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Šaltiniai: Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 63. DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. 56 „DĖL DRAUSTINIŲ IR SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ“ PAKEITIMO 2018 m. vasario 14 d. Nr. T1-29 Pasvalys [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-1c2dtegwff&documentId=b529e71115bb11e88a05839ea3846d8e&category=TAD [žiūrėta 2021 01 08]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro, Pasvalio krašto muziejaus fondų ir Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.08506, 24.36859