Šakarnių pušis

  • Šakarnių pušis
Šakarnių pušis auga Biržų miškų urėdijos, Saločių girininkijos, Šakarnių miško 17 kvartale. Aukštis – 30 m, skersmuo – 3,2 m. Lietuvos valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Šaltiniai: Balčiūnaitis, Algimutis. Ten, kur jūra nuseko… : Pasvalio rajono gamta: savita ir turtinga : [pokalbis su ekologu Algimučiu Balčiūnaičiu] / [kalbėjosi Marijona Varneckienė]. – Iliustr. – Tęsinys. Pradžia Nr. 30 // Žaliasis pasaulis. – 2016, rugs. 15, p. 3, 7. Žaliasis pasaulis [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://zpasaulis.lt/ten-kur-jura-nuseko/ [žiūrėta 2021-01-25]. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 56 „Dėl draustinių ir saugomų kraštovaizdžio objektų“ pakeitimo [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b529e71115bb11e88a05839ea3846d8e [žiūrėta 2021-01-25]. Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 62. Pasvalio rajono savivaldybė / sudarytojas Mindaugas Kirstukas. - Iliustr. // Lietuvos gamta. - Kaunas : Lututė, 2004-. - Kn. 1, P. 150–155. Turinys : Valstybiniai draustiniai ; Savivaldybės draustiniai ; Gamtos paminklai ; Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai ; Savivaldybės saugomi gamtos paveldo objektai Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.25592, 24.39005