Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

  • Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia yra Pasvalio rajone, Kriklinių miestelyje, 7,5 km į pietryčius nuo Pumpėnų. Medinė. Pastatyta 1897 m. Liaudies architektūros formų. Senovėje 2 km nuo Kriklinių, Moliūnų dvaro piliakalnyje, miškuose, stovėjo koplytėlė, į kurią vykdavo melstis ir Kriklinių žmonės. Po kiek laiko koplytėlė perkelta į Kriklinius. Retkarčiais atvykdavo iš Pumpėnų karmelitas ir laikydavo pamaldas. Pirmoji medinė bažnyčia vietos gyventojų rūpesčiu pastatyta 1781 m. Ji buvo Pumpėnų parapijos filija. XIX a. veikė parapinė mokykla. 1897 m. bažnyčia perstatyta ir padidinta, pristačius šonuose po koplyčią. Pastatyta varpinė. 1926 m. įkurta parapija. 1948 m. klebonas F. Zinevičius ir vargonininkas B. Merfeldas apkaltinti partizanų rėmimu ir suimti. Bažnyčią suremontavo klebonas Pranciškus Masilionis (1902–1980). Bažnyčia liaudies architektūros formų, lotyniško kryžiaus plano (20x8 m), dvibokštė, vienanavė. Įrengti 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi medinė varpinė. Šaltiniai: Panevėžio vyskupija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/pasvalio/krikliniai/ Nuotraukos: [†] Pasvalio r. bažnyčios [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.miestai.net/forumas/forum/bendrosios-diskusijos/miestai-ir-architekt%C5%ABra/sakralin%C4%97-architekt%C5%ABra/7514-%E2%80%A0-pasvalio-r-ba%C5%BEny%C4%8Dios?t=7269
  • GPS koordinatės: 55.91284, 24.44993