Atminimo lenta 1863 m. sukilėliams Krinčino miestelyje

  • Atminimo lenta 1863 m. sukilėliams Krinčino miestelyje
Atminimo lenta 1863 m. sukilėliams yra Krinčine, prie Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriaus. Atidengta 2008 m. lapkričio mėnesį, pašventino Krinčino parapijos klebonas Algimantas Petkūnas. Šaltiniai: Giedrytė T. Įamžinta sukilėlių auka // Darbas. – 2008, lapkr. 18, p. 2. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vitalijos Kazilionytės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.08396, 24.52650