Kryžius Baluškių kaimo žmonėms

  • Kryžius Baluškių kaimo žmonėms
„Viešpatie, globok Baluškių kaimo tikinčiuosius. 2000 m.“ – šie žodžiai išdrožinėti Baluškiuose (Daujėnų sen.) atidengtame kaimo bendruomenės iniciatyva ir lėšomis pastatytame kryžiuje. Jo autorius – pumpėnietis tautodailininkas Pranas Janulevičius. Kryžių pašventino kunigas Rimantas Visockas. Baluškių kaimo žmonės šį kryžių pastatė, kad saugotų išėjusiųjų atminimą ir laimintų Baluškiuose tebegyvenančius žmones. Daugiausia kaimo simboliu rūpinosi baluškiečiai Andriejus Piragis ir jo sesuo Genė Karoblienė. Anksčiau Baluškių kaimo gale stovėjęs kryžius sunyko, teliko tik jo pamatai, o naujasis iškilo kaimo viduryje, pakilesnėje vietoje. Šaltiniai: Daujėnai / vyriausiasis redaktorius, sudarytojas Antanas Šimkūnas. – Vilnius: Versmė, 2015, p. 338–481. Giedrytė, Toma. Ir išėjusiems, ir pasilikusiems // Darbas. – 2000, gruod. 9, p. 4. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Vido Dulkės, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 55.97289, 24.49623