Rašytojo Kazio Sajos tėvų antkapinis stogastulpis Skėrių kapinėse

  • Rašytojo Kazio Sajos tėvų antkapinis stogastulpis Skėrių kapinėse
Skėrių kaimo (Pasvalio apylinkių sen.) kapinėse yra palaidoti prozininko, dramaturgo, Kovo 11-osios Akto signataro Kazio Sajos tėvai. Jų kapą puošia medžio drožėjo Stasio Karanausko stogastulpis su šv. Kazimieru. Šis stogastulpis buvo pastatytas 1978 m., jame yra įrėžti žodžiai: „Kazimieras ir Kazimiera Sajos“. Apie Stasį Karanauską Aukštaitijos tautodailininkas nuo Svėdasų, poetas, fotografas, sodininkas. Vaikystėje nuo ligos apkurtęs, senatvėje lankėsi Indijoje ir tapo jogos, Satja Sai Babos išpažinėju. S. Karanauskas yra sukūręs beveik šimtą skulptūrų – Biliūnui, Vaižgantui, Miškiniui, „Pavasarį“ Čiurlionio keliui... Yra išleidęs tris savo poezijos rinkinius, Aukštaitijos periodikoje išspausdino nemažai straipsnių. Šaltiniai: B. A. O mūsų protėviai ilsisi senkapiuos... // Darbas. – 1999, spal. 30, p. 1. Prancūzevičienė, Gerda. Lyg spalvotų skudurėlių takas // Žmonės. Legendos. – 2021, Nr. 2 (47), p. 36–43. Saja, Kazys. Lietuvių epas, išskaptuotas iš medžio // Kultūros barai. 2021, Nr. 5, p. 27‒29. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.04060, 24.35945