Koplytstulpiai Buiviškių kaimui

  • Koplytstulpiai Buiviškių kaimui
Prie kelio Pasvalys–Saločiai, ten, kur atsišakoja vieškelis link Buiviškių, stovi du koplytstulpiai. Prie vieno iš jų – lentelė su užrašu: „Čia buvo gimtasis mūsų sodžius Buiviškiai.“ Abu koplytstulpius sukūrė tame kaime gimęs ir augęs Antanas Pleirė. Šaltiniai: Dulkė V. Medžio trauka // Darbas. – 1995, lapkr. 18, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vitalijos Kazilionytės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.21677, 24.42526