Paminklinės lentos rašytojai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei Joniškėlyje

  • Paminklinė lenta rašytojai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei Joniškėlyje
Pirmoji paminklinė lenta yra ant G. Petkevičaitės-Bitės medinio namo, Joniškėlio šventoriaus kampe. Ji žymi, kad 1898 m. šiame name kūrė Bitė ir Žemaitė. Rašė pjeses ir komedijas. Antroji – prie Joniškėlio ligoninės, primenanti, kad šiame name 1865–1909 m. su pertraukomis gyveno ir dirbo kultūros veikėja rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir jos tėvas Jonas Leonas Petkevičius. Apie Joniškėlio ligoninę 1810 m. Vilniaus universitetas, vykdydamas dvarininko Igno Karpio testamentą, įsteigė tuo metu vienintelę Europoje universitetinę kaimišką ligoninę. Tai seniausia Lietuvoje tokio tipo ligoninė, veikianti iki šių dienų. 1865 m. Joniškėlio ligoninėje pradėjo dirbti gydytojas Jonas Leonas Petkevičius. Jo bei jo dukros Gabrielės Petkevičaitės-Bitės dėka XIX a. antroje pusėje Joniškėlis buvo tapęs Šiaurės Lietuvos kultūros, švietimo ir lietuvybės centru. Apie Petkevičių namus ir G. Petkevičaitę-Bitę Petkevičių namai Joniškėlyje tapo lietuvių veikėjų susitikimų vieta. Čia įvairiomis dingstimis susiburdavo lietuvių inteligentai bei studentai. 1889 m. Jurgis Bielinis G. Petkevičaitei-Bitei pradėjo pristatinėti draudžiamą spaudą lietuvių kalba. 1890 m. pasiuntė savo pirmąją korespondenciją („Iš Panevėžio“) į laikraštį „Varpas“. Rašydama į „Ūkininką“, pradėjo pasirašinėti Bitės slapyvardžiu. Ilgainiui Bitė tapo jos pavardės dalimi. 1894 m. periodinėje spaudoje pradėjo skelbti grožinę kūrybą. Pirmasis Bitės kūrinys – apysaka „Vilkienė“ išspausdintas „Varpe“ (Nr. 9, 10, 11 , 12). 1894 m. su Jadvyga Juškyte įsteigė „Žiburėlio“ draugiją neturtingiems moksleiviams ir kultūros darbuotojams remti ir jai vadovavo iki 1903 m. 1898 m. vasarą Petkevičaitės iniciatyva ir lėšomis buvo suorganizuota kelionė po Lietuvą, kurios tikslas – susitikti ir susipažinti su žymiais žmonėmis. Povilo Višinskio pastangomis 1898 m. prasidėjo kūrybinė draugystė su Žemaite, vėliau peraugusi į asmeninę. Slapyvardžiu Dvi Moteri rašė pjeses ir komedijas: „Velnias spąstuose“, „Kaip kas išmano, taip save gano“, „Parduotoji laimė“, „Litvomanai“. Šaltiniai: Bitinaitė, Asta. Bitė darbininkė, pareigų vergė // Darbas. – 2001, bal. 7, p. 4. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.bite.joniskelis.lm.lt/gabriele-petkevicaite-bite [žiūrėta 2020 05 23]. Joniškėlio ligoninei suteiktas gydytojo J.L. Petkevičiaus vardas. Joniškėlis [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.joniskelis.lt/2010/11/joniskelio-ligoninei-suteiktas-gydytojo-j-l-petkeviciaus-vardas/ [žiūrėta 2020 05 23]. Dainiaus Vareikos nuotraukos.
  • GPS koordinatės: 56.02633, 24.16872