Stogastulpis žuvusiems partizanams Kriklinių kaime

  • Stogastulpis žuvusiems partizanams Kriklinių kaime
Ąžuolinis stogastulpis su Dievo Marijos sopulingosios skulptūra, kuri saugo žuvusių Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės partizanų atminimą, yra Kriklinių parapijos bažnyčios šventoriuje. Atidengtas 2000 m. Stogastulpį pašventino Kriklinių parapijos klebonas kunigas Rimantas Visockis. Partizanų auką įamžinusią Dievo Motinos sopulingosios skulptūrą išdrožė tautodailininkas pumpėnietis Pranas Janulevičius. Šaltiniai: Magelinskienė Z. Skulptūrą paglostė ir partizano motinos ranka // Darbas. – 2000, spal. 12, p. 3. Nuotraukos iš Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.91284, 24.44993