Partizanų bunkeris Žadeikiuose

  • Partizanų bunkeris Žadeikiuose
Žadeikių girioje 1997 m. iš naujo atkurtas Pasvalio krašto partizanų bunkeris toje vietoje, kur jis ir buvo sunkios pokario kovos metais. 1945 m. bunkeris buvo įrengtas taip, kad nuo aplinkos niekuo nesiskirtų. Landos į jį buvo kruopščiai užmaskuotos. Atstatyta tik buvusio bunkerio dalis. Tada jis buvęs kokių 30 metrų ilgio ir 6 metrų pločio. Šalia bunkerio partizanų atminimui pastatytas medinis kryžius. Atkurtą kovų už laisvę paminklą pašventino Pasvalio klebonas monsinjoras Jonas Balčiūnas. Iniciatoriai ir darbų vykdytojai – Budreikių šeima ir akcinės bendrovės „Melsta“, „Pasvalio melioracija“. Šaltiniai: Ožiūnas B. Tokių paminklų dar nedaug // Darbas. – 1997, spal. 14, p. 1. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.99703699016004, 24.450416564941406