Partizanų bunkeris Žaliojoje girioje, netoli Druciškių kaimo

  • Partizanų bunkeris Žaliojoje girioje, netoli Druciškių kaimo
Įrengtas 1948 m. Žaliojoje girioje, netoli Druciškių kaimo. Susprogdintas nebuvo, sunyko savaime. Bunkeris buvo viena iš partizanų vado Povilo Žilio-Klevo štabaviečių. Partizanai priklausė Žaliajai rinktinei, Vyčio apygardai. Atstatytas 2003 m. Atstatymo iniciatoriai ir vykdytojai – Algio Kalvėno vadovaujami Pasvalio šauliai. Šaltiniai: Bitinaitė A. Pasvalio šauliai Žaliojoje girioje atstatė partizanų bunkerį // Darbas. – 2003, spal. 18, p. 4. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.88384, 24.50565