Mažųjų Grūžių dvarvietė

  • Mažųjų Grūžių dvaras
Pasvalio r., Vaškų sen., Mažųjų Grūžių dvaro rūmai stovėjo aukštoje vietoje netoli Velniakalnio. Į visas puses gerai matėsi apylinkių panorama ir visa dvaro žemė. Buvusių Mažųjų Grūžių dvaro savininkų Radenų giminės šaknys siekia XIII amžių. Tuomet baronai Radenai gyveno Vokietijoje, Saksonijoje, netoli Bremeno. Lietuvoje šie dvarininkai įsikūrė XVIII amžiuje. Pirmasis Mažųjų Grūžių savininkas buvo Karlas Ditrichas fon Radenas (Karl Dietrich von Rahden, 1752–1797). Vėliau Radenams priklausė taip pat ir Pamūšio, Raudonpamūšio dvarai bei Šaipių palivarkas. Grūžiuose gyveno keturios Radenų giminės kartos. Paskutinieji Mažųjų Grūžių savininkai buvo Eduardas Leonas ir Nina Radenai. Pirmojo pasaulinio karo metais Eduardas Leonas kariavo įvairiuose frontuose, galiausiai bolševikų armijos suimtas buvo kalinamas daugelyje Sibiro kalėjimų. Sugrįžus į Grūžius 1922 m., dvaras buvo apgailėtinos būklės. Didieji dvaro rūmai buvo sudegę dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Išliko mažesnis pastatas, kuris tapo pagrindiniu šeimos namu. Ant senojo dvaro pamatų buvo pastatytas nedidelis namas svečiams ir ūkvedžiui. Teko įdėti daug triūso, kad dvaras atgimtų. Eduardo žmonos Ninos triūso dėka apleisti žemės plotai virto jaukiu parku ir sodu su alėjomis ir tvenkiniais. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Eduardas Leonas ir Nina Radenai persikėlė į Panevėžį. Šiame mieste netrukus po karo abu Radenai mirė. Škotijoje gyvenanti kilmingos giminės palikuonė, paskutiniųjų Mažųjų Grūžių dvarininkų anūkė Teresa Mary Kinnear 2000 m. rugpjūčio 11 d. įvykdė paskutinę savo tėvelių – Irenos Raden-Jančevskienės ir Tado Jančevskio valią – parvežė į Lietuvą urnas su jų palaikų pelenais ir palaidojo jas Radenų šeimos kapinaitėse, netoli Grūžių. Jas prižiūri mokytojų Paužuolių šeima. Sovietmečiu dvaro centras tapo kolūkio nuosavybe. Čia iki 1986 m. gyveno šeimos. Vėliau dar ilgai stovėjo apleista klėtis. Dabar dvarvietėje rasime tik didelių akmenų krūvas, sulaukėjusių rožių krūmus ir vėjo pasėtus medžius. Šaltiniai: Dubikaltytė, L. Paskutiniųjų Mažųjų Grūžių dvarininkų likimas // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2001, Nr. 1 (11), p. 12. Krinčius, Algimantas. Radenų (Rahden) giminės istorija // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2009, Nr. 2 (27), p. 20–25. Stapulionis, Antanas. Buvę dvarai ir palivarkai Pasvalio rajone: [mašinraštis] – Pasvalys, 1988, p. 8. Nuotraukos iš Danutės Ratinskienės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.109113150628986, 24.1601085732691