Paminklinė lenta karininkui Antanui Juozapavičiui atminti

  • Paminklinė lenta karininkui Antanui Juozapavičiui atminti
Nepriklausomos Lietuvos karininkui Antanui Juozapavičiui skirtas paminklas pastatytas gimtojoje sodyboje Švokštonių kaime. Atidengtas 2005 m. rugpjūčio mėnesį. Ant lauko akmens paminklinėje lentoje iškalti žodžiai: „Šioje sodyboje gimė ir augo karininkas Antanas Juozapavičius 1894.02.13 – 1919.02.13“. Karininko atminimas įamžintas Nairių krašto bendruomenės ir Vaškų seniūnijos iniciatyva. Kaip savo knygoje „Karininkas Antanas Juozapavičius“ pastebėjo kraštietis prof. Jonas Aničas, į lietuvių tautos istoriją Antanas Juozapavičius įėjo kaip pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas, padėjęs galvą ant Tėvynės laisvės aukuro. Kitas žygdarbio niuansas – karžygio jaunystė: priešo kulka jį pakirto auštant 25-ojo gimtadienio rytui. Visa tai karininko Antano Juozapavičiaus mirtį apgaubė dar ir romantiška aureole. Šaltiniai: Bitinaitė A. Karininko Antano Juozapavičiaus gimtinėje atidengta paminklinė lenta // Darbas. – 2005, rugs. 1, p. 2. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.20493, 24.16476