Paminklinė lenta karininkui Antanui Juozapavičiui atminti Nairių kaime

  • Paminklinė lenta karininkui Antanui Juozapavičiui atminti Nairių kaime
Nepriklausomos Lietuvos karininkui Antanui Juozapavičiui skirtas paminklas pastatytas Jo gimtojoje sodybvietėje, Nairių k. (buvusio Švokštonių dvaro vietoje), Vaškų sen. Atidengtas 2005 m. rugpjūčio mėnesį. Ant lauko akmens paminklinėje lentoje iškalti žodžiai: „Šioje sodyboje gimė ir augo karininkas Antanas Juozapavičius 1894.02.13 – 1919.02.13“. Karininko atminimas įamžintas Nairių krašto bendruomenės ir Vaškų seniūnijos iniciatyva. Kaip savo knygoje „Karininkas Antanas Juozapavičius“ pastebėjo kraštietis prof. Jonas Aničas, į lietuvių tautos istoriją Antanas Juozapavičius įėjo kaip pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas, padėjęs galvą ant Tėvynės laisvės aukuro. Kitas žygdarbio niuansas – karžygio jaunystė: priešo kulka jį pakirto auštant 25-ojo gimtadienio rytui. Visa tai karininko Antano Juozapavičiaus mirtį apgaubė dar ir romantiška aureole. Šaltiniai: Bitinaitė, Asta. Karininko Antano Juozapavičiaus gimtinėje atidengta paminklinė lenta // Darbas. – 2005, rugs. 1, p. 2. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.20493, 24.16476